Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Go Buy Things

PeNeede Fidget Toy High Quality Smooth Chainmail Mobius Infinity Ball Autism/ADHD Stress Chainmaille Sensory Toy

PeNeede Fidget Toy High Quality Smooth Chainmail Mobius Infinity Ball Autism/ADHD Stress Chainmaille Sensory Toy

Giá thông thường $42.54 CAD
Giá thông thường $0.00 CAD Giá ưu đãi $42.54 CAD
Giảm giá Đã bán hết

Brand Name: peneede
Recommend Age: 7-12y
Recommend Age: 12+y
Material: Metal
Warning: No Swallow
Model Number: T294 Chainmail Mobius Stress ball
Order Number: 2x2x2
Type: Cube-related
Size: 23

Xem toàn bộ chi tiết