Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Go Buy Things

Kids DIY Science Toys Educational Scientific Experiment Kit Hydraulic Lift Table Model Physics School STEM Projects

Kids DIY Science Toys Educational Scientific Experiment Kit Hydraulic Lift Table Model Physics School STEM Projects

Giá thông thường $4.20 CAD
Giá thông thường Giá ưu đãi $4.20 CAD
Giảm giá Đã bán hết

Recommend Age: 13-24m
Recommend Age: 4-6y
Recommend Age: 7-12y
Recommend Age: 12+y
Model Number: Science
Warning: /
Certification: Europe certified (CE)

Xem toàn bộ chi tiết