Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

Go Buy Things

DIY Dynamo Generator Model Wooden Science Experiment Toys For Children Physics Learning Educational Kits STEM School Projects

DIY Dynamo Generator Model Wooden Science Experiment Toys For Children Physics Learning Educational Kits STEM School Projects

Giá thông thường $41.00 CAD
Giá thông thường Giá ưu đãi $41.00 CAD
Giảm giá Đã bán hết

Brand Name: OLOEY
Recommend Age: 4-6y
Recommend Age: 7-12y
Recommend Age: 12+y
Model Number: animals & nature
Warning: 5-7 Years
Certification: China certified (3C)
Theme: Animals & Nature
Theme: Transportation
Theme: Fantasy & Sci-Fi

Xem toàn bộ chi tiết