Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

JNBS

Foot File - Sunny Foot File Refill Large Hole

Foot File - Sunny Foot File Refill Large Hole

Giá thông thường $9.99 CAD
Giá thông thường $12.00 CAD Giá ưu đãi $9.99 CAD
Giảm giá Đã bán hết
  • Sharp and high quality metal will stay sharp longer 
  • Authetic 100%
  • Bigger hole reduce more callus
  • Easy for replacements blade. No chemical needed to remover callus
Xem toàn bộ chi tiết